Sdružení pro obnovu varhan v kostele Nejsv. Trojice v Dobříši

Aktuality

Příbramská filharmonie a Jihlavský smíšený pěvecký sbor

Příbramská filharmonie a Jihlavský smíšený pěvecký sbor
Římskokatolická farnost Dobříš zve všechny přátele a milovníky krásné hudby na poslední Mozartovu liturgickou skladbu Requiem d-moll (Köchelův seznam 626) pro sóla sbor a orchestr. Příbramská filharmonie a Jihlavský smíšený pěvecký sboru Melodie, uvede toto dílo 1.11.2022 v Zrcadlovém sálu dobříšského zámku od 19.00 hodin. Předprodej vstupenek bude zahájen 17.10. v Infocentru Dobříš, Mírové náměstí 103. Telefon 318 523 422 Vstupné 250 Kč

Karel Paukert - varhanní koncert

Karel Paukert - varhanní koncert
V neděli 16.10.2022 zveme na benefiční koncert světového varhaníka, pedagoga a kurátora hudebního umění, Karla Paukerta pořádaný v kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši. Osobnost Karla Paukerta patří mezi nejvýznamnější představitele české hudební kultury současnosti. Za jeho celoživotní zásluhy o rozvoj varhanní kultury, ale i za zásluhy o rozvoj všeobecného kulturního povědomí o české kultuře v zahraničí mu bude 13. října 2022 na půdě Akademie múzických umění v Praze udělen čestný doktorát honoris causa. Této cti se mu dostane jako prvnímu varhaníkovi po řadě jiných významných osobností českého hudebního života mezinárodního významu, kterou reprezentují jména Josefa Suka, Zuzany Růžičkové či Jiřího Bělohlávka. Pan Karel Paukert, se zájmem sledoval práci na stavbě nových varhan v našem kostele a projevil přání při této příležitosti věnovat výtěžek koncertu ve prospěch dobříšské farnosti. Benefice bude použita na zhotovení ozdobné mříže vstupu kostela. Možnost přispět na zhotovení mříže - účet farnosti 3869703339/0800 var. symbol 911

Piccolo coro & Piccola orchestra

Piccolo coro & Piccola orchestra
V rámci cyklu Dobříšské večery hudby Vás zveme 25. září od 19.00 do kostela Nejsvětější Trojice v Dobříši na koncert Komorního smíšeného sboru a smyčcového orchestru Piccolo coro & Piccola orchestra pod vedením dirigenta Marka Valáška.

Žehnání varhan

Žehnání varhan
V neděli 12. června v 9.00 na Svátek Nejsvětější Trojice budou v Dobříši, během mše svaté, požehnány nové varhany z Varhanářské dílny Kánský- Brachtl z Krnova. Nové varhany požehná emeritní pomocný biskup Karel Herbst SBD.

Dobříšské večery hudby

Dobříšské večery hudby
DOBŘÍŠSKÉ VEČERY HUDBY Pozvánka na první koncert v tomto roce z cyklu osmi večerů vážné hudby, připravovaných a pořádaných Římskokatolickou farností v Dobříši. Koncert se koná v neděli dne 27.3.2022 od 17.00 hodin v kostele Nejsvětější Trojice. Na varhany zahraje Alfred Habermann, který je studentem AMU v Praze ve varhanní třídě prof. Jaroslava Tůmy a v tomto akademickém roce studuje na Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst ve Stuttgartu. Uvede skladby od J.S.Bacha, C.Francka, F. Mendelossohna-Bartholdyho, N.Bruhnse, P.Ebena a B.Martinů. Vstupné Kč 200.-, Předprodej v trafice U DAVIDA, a půl hodiny před zahájení koncertu v kostele. Z každé zakoupené vstupenky přispějete 100 korunou na pomoc Ukrajině prostřednictvím Charity.