Sdružení pro obnovu varhan v kostele Nejsv. Trojice v Dobříši

Aktuality

VISYO - Vinohradský symfonický orchestr

VISYO -  Vinohradský symfonický orchestr
"Pražské jaro" na Dobříši ! 15.5.2022 od 19.00 zveme všechny milovníky krásné hudby do Zrcadlového sálu dobříšského zámku na koncert Vinohradského symfonického orchestru. Na programu zazní druhá symfonická báseň z cyklu Má vlast – Vltava od Bedřicha Smetany, řídí Matěj Voda a Symfonie č. 8 , G-dur od Antonína Dvořáka, kterou diriguje Viktor Hruška . Vinohradský symfonický orchestr (VISYO) začal úspěšně působit na hudební scéně v roce 2009. Repertoár VISYO zahrnuje díla klasické hudby všech období od baroka po skladby soudobých autorů. Hlavní náplň však tvoří symfonická díla klasicistních a romantických skladatelů a sólové koncerty s doprovodem orchestru. Členy VISYO jsou zejména mladí hudebníci, a to jak amatéři, tak i absolventi a studenti konzervatoří. Díky tomuto složení orchestr dosahuje výsledků téměř profesionální úrovně hry, která je velmi pozitivně hodnocena laickou i odbornou veřejností. Vstupné 250,- Kč. Předprodej vstupenek od 2.5. v Informačním středisku Dobříš na Mírovém náměstí 103, příp. půl hodiny před zahájením koncertu na zámku.

ČEŠTÍ MADRIGALISTÉ

ČEŠTÍ MADRIGALISTÉ
Zveme na Velikonoční koncert z cyklu "Dobříšské večery hudby", pořádané Římskokatolickou farností v Dobříši v neděli 24. dubnu 2022 od 17.00 v kostele Nejsvětější Trojice. Představí se Čeští madrigalisté a jejich hosté po vedením Veroniky Hádkové. Na nové varhany hraje Miroslav Pšenička, Anna Veverková a Barbora Mráčková - housle, Jitka Hernychová - violoncello. Na pořadu uvedou písně ze starých kancionálu pro velikonoční období a skladby od J.S. Bacha D. Buxtehudyho . Vstupné 200 Kč. Pro děti a studenty vstup volný. Předprodej vstupenek Trafika U DAVIDA, Mírové nám. 70. Vstupenky lze zakoupit půl hodiny před zahájením koncertu. Svou účastí finančně podpoříte projekt "Dobříšské večery hudby".

Soutěž ČSOB pomáhá regionům

Soutěž ČSOB pomáhá regionům
Pomozte dokončit projekt obnovy dobříšských varhan zařazený do programu ČSOB pomáhá regionům. Zahájení soutěže od 7.12.2020 - ukončení 6.1.2021. Nejúspěšnější projekt ze 4 neziskových organizací v regionu Středočeského kraje, který obdrží od dárců nejvyšší finanční částku získá od ČSOB částku 50 000 Kč, další projekty odmění ČSOB částkou 40000, 35000 a 25000 korun. Vaše dary zašlete na č.účtu 101 7777 101/0300, variabilní symbol 20201203. https://csobpomaharegionum.csob.cz nebo www.csobpomaharegionum.csob.cz Děkujeme

Benefiční koncert Argentinské melodie

Benefiční koncert Argentinské melodie
Po dlouhé odmlce Vás opět zveme na benefiční koncert na podporu projektu obnovy dobříšských varhan. Sobota 12.6.2021 od 16.30 v kostele Nejsv. Trojice v Dobříši. Vstup dobrovolný.

Festival hudby na dobříšském zámku

Festival hudby na dobříšském zámku
Ve dnech 10. - 14. srpna proběhne na dobříšském zámku "Festival hudby zámek Dobříš" pod záštitou hejtmanky středočeského kraje. Umělecké vedení festivalu: Jaroslav Svěcený a Zdeňka Žádníková. www.festivalhudbydobris.com