Sdružení pro obnovu varhan v kostele Nejsv. Trojice v Dobříši

Aktuality

King's College London Symphony Orchestra

King's College London Symphony Orchestra
Římskokatolická farnost v Dobříši ve spolupráci s The Prague Concert Co. zve ve čtvrtek 16. června od 19.00 hodin na koncert pořádaný v rámci cyklu „Dobříšské večery hudby“ do Zrcadlového sálu dobříšského zámku. Představí se King's College London Symphony Orchestra, který se prosadil na hudební scéně Londýna a stal se jedním z nejlepších studentských orchestrů ve Velké Británii. Orchestr sdružuje nejlepší členy z mnohých londýnských institucí i ze samotné domovské univerzity.

Žehnání varhan

Žehnání varhan
V neděli 12. června v 9.00 na Svátek Nejsvětější Trojice budou v Dobříši, během mše svaté, požehnány nové varhany z Varhanářské dílny Kánský- Brachtl z Krnova. Nové varhany požehná emeritní pomocný biskup Karel Herbst SBD.

ČEŠTÍ MADRIGALISTÉ

ČEŠTÍ MADRIGALISTÉ
Zveme na Velikonoční koncert z cyklu "Dobříšské večery hudby", pořádané Římskokatolickou farností v Dobříši v neděli 24. dubnu 2022 od 17.00 v kostele Nejsvětější Trojice. Představí se Čeští madrigalisté a jejich hosté po vedením Veroniky Hádkové. Na nové varhany hraje Miroslav Pšenička, Anna Veverková a Barbora Mráčková - housle, Jitka Hernychová - violoncello. Na pořadu uvedou písně ze starých kancionálu pro velikonoční období a skladby od J.S. Bacha D. Buxtehudyho . Vstupné 200 Kč. Pro děti a studenty vstup volný. Předprodej vstupenek Trafika U DAVIDA, Mírové nám. 70. Vstupenky lze zakoupit půl hodiny před zahájením koncertu. Svou účastí finančně podpoříte projekt "Dobříšské večery hudby".

VISYO - Vinohradský symfonický orchestr

VISYO -  Vinohradský symfonický orchestr
"Pražské jaro" na Dobříši ! 15.5.2022 od 19.00 zveme všechny milovníky krásné hudby do Zrcadlového sálu dobříšského zámku na koncert Vinohradského symfonického orchestru. Na programu zazní druhá symfonická báseň z cyklu Má vlast – Vltava od Bedřicha Smetany, řídí Matěj Voda a Symfonie č. 8 , G-dur od Antonína Dvořáka, kterou diriguje Viktor Hruška . Vinohradský symfonický orchestr (VISYO) začal úspěšně působit na hudební scéně v roce 2009. Repertoár VISYO zahrnuje díla klasické hudby všech období od baroka po skladby soudobých autorů. Hlavní náplň však tvoří symfonická díla klasicistních a romantických skladatelů a sólové koncerty s doprovodem orchestru. Členy VISYO jsou zejména mladí hudebníci, a to jak amatéři, tak i absolventi a studenti konzervatoří. Díky tomuto složení orchestr dosahuje výsledků téměř profesionální úrovně hry, která je velmi pozitivně hodnocena laickou i odbornou veřejností. Vstupné 250,- Kč. Předprodej vstupenek od 2.5. v Informačním středisku Dobříš na Mírovém náměstí 103, příp. půl hodiny před zahájením koncertu na zámku.

Dobříšské večery hudby

Dobříšské večery hudby
DOBŘÍŠSKÉ VEČERY HUDBY Pozvánka na první koncert v tomto roce z cyklu osmi večerů vážné hudby, připravovaných a pořádaných Římskokatolickou farností v Dobříši. Koncert se koná v neděli dne 27.3.2022 od 17.00 hodin v kostele Nejsvětější Trojice. Na varhany zahraje Alfred Habermann, který je studentem AMU v Praze ve varhanní třídě prof. Jaroslava Tůmy a v tomto akademickém roce studuje na Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst ve Stuttgartu. Uvede skladby od J.S.Bacha, C.Francka, F. Mendelossohna-Bartholdyho, N.Bruhnse, P.Ebena a B.Martinů. Vstupné Kč 200.-, Předprodej v trafice U DAVIDA, a půl hodiny před zahájení koncertu v kostele. Z každé zakoupené vstupenky přispějete 100 korunou na pomoc Ukrajině prostřednictvím Charity.