Sdružení pro obnovu varhan v kostele Nejsv. Trojice v Dobříši

Aktuality

King's College London Symphony Orchestra

King's College London Symphony Orchestra
Římskokatolická farnost v Dobříši ve spolupráci s The Prague Concert Co. zve ve čtvrtek 16. června od 19.00 hodin na koncert pořádaný v rámci cyklu „Dobříšské večery hudby“ do Zrcadlového sálu dobříšského zámku. Představí se King's College London Symphony Orchestra, který se prosadil na hudební scéně Londýna a stal se jedním z nejlepších studentských orchestrů ve Velké Británii. Orchestr sdružuje nejlepší členy z mnohých londýnských institucí i ze samotné domovské univerzity.

Benefiční koncert Argentinské melodie

Benefiční koncert Argentinské melodie
Po dlouhé odmlce Vás opět zveme na benefiční koncert na podporu projektu obnovy dobříšských varhan. Sobota 12.6.2021 od 16.30 v kostele Nejsv. Trojice v Dobříši. Vstup dobrovolný.

O Vánocích se rozezní nové varhany

O Vánocích se rozezní nové varhany
Příspěvek od redakce Dobříšsko aktuálně naleznete po rozkliknutí tohoto nadpisu.

Česká mše vánoční J.J.Ryba

Česká mše vánoční J.J.Ryba
28.12.2021 od 17.00 v kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši. Účinkuje pěvecký chrámový sbor CODEX TEMPORIS z Příbrami pod vedením Lukáše Marka s varhanním doprovodem Ivany Kylarové a orchestrálním obsazením z členů Příbramské filharmonie.

VISYO - Vinohradský symfonický orchestr

VISYO -  Vinohradský symfonický orchestr
"Pražské jaro" na Dobříši ! 15.5.2022 od 19.00 zveme všechny milovníky krásné hudby do Zrcadlového sálu dobříšského zámku na koncert Vinohradského symfonického orchestru. Na programu zazní druhá symfonická báseň z cyklu Má vlast – Vltava od Bedřicha Smetany, řídí Matěj Voda a Symfonie č. 8 , G-dur od Antonína Dvořáka, kterou diriguje Viktor Hruška . Vinohradský symfonický orchestr (VISYO) začal úspěšně působit na hudební scéně v roce 2009. Repertoár VISYO zahrnuje díla klasické hudby všech období od baroka po skladby soudobých autorů. Hlavní náplň však tvoří symfonická díla klasicistních a romantických skladatelů a sólové koncerty s doprovodem orchestru. Členy VISYO jsou zejména mladí hudebníci, a to jak amatéři, tak i absolventi a studenti konzervatoří. Díky tomuto složení orchestr dosahuje výsledků téměř profesionální úrovně hry, která je velmi pozitivně hodnocena laickou i odbornou veřejností. Vstupné 250,- Kč. Předprodej vstupenek od 2.5. v Informačním středisku Dobříš na Mírovém náměstí 103, příp. půl hodiny před zahájením koncertu na zámku.