Sdružení pro obnovu varhan v kostele Nejsv. Trojice v Dobříši

Benefiční koncert "CONCERTO PASSIONE E RESURREZIONE":

Zveme Vás v neděli 28. 4. 2019 od 19.00 do Zrcadlového sálu dobříšského zámku na velikonoční koncert pod názvem „Concerto passione e resurrezione“ v podání souboru Trio cantabile.

Trio cantabile ve složení Ludmila Vernerová - soprán, Václav Kunt - flétna a Lydie Härtelová - harfa je souborem poměrně vzácného složení : spojuje lidský hlas a lahodný stříbrný tón flétny s jemně barevnými harmoniemi harfy. Oblíbený ansámbl pilně koncertuje doma i v zahraničí, nahrává pro rozhlas a přední hudební vydavatelství. Repertoár zahrnuje široké spektrum hudby čtyř staletí až po současnost. Na programu zazní skladby komponované pro velikonoční období od J.S. Bacha, G.F. Händela, W. A. Mozarta, A. Vivaldiho, A. Dvořáka, F. X. Thuriho a dalších.

Dobrovolné vstupné je určeno na podporu projektu obnovy varhan v kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši.