Sdružení pro obnovu varhan v kostele Nejsv. Trojice v Dobříši

Benefiční koncert " NĚCO Z KLASIKY"

Zveme Vás na 3. benefiční koncert pro varhany pořádaný dne 12.5.2019 od 19.00 hodin v Zrcadlovém sále dobříšského zámku.V podání Dvořákova klavírního kvarteta uslyšíte Mahlerův kl. kvartet a moll, jednovětý, Mozartův kl. kvartet g moll K. 478 a klavírní kvartet Jos. Suka a moll, op.1 . Účinkují: Slávka Vernerová-Pěchočová - klavír, Štěpán Pražák - housle, Petr Verner - viola a Jan Žďárský - violoncello.

Dvořákovo  klavírní kvarteto patří mezi přední české komorní soubory. Ctí nejlepší české interpretační tradice a na nich staví osobitý hudební projev a specifický zvuk. Již studiu členů ansámblu u dnes legendárních umělců (Ivan Moravec, Josef Vlach - Vlachovo kvarteto, Petr Messieureur- Talichovo kvarteto, Milan Škampa - Smetanovo kvarteto, Miroslav Petráš- České trio) vtisklo všem členům anámblu lásku a poctivý přístup ke komorní hudbě. Se souhlasem potomků Antonína Dvořáka a Dvořákovy společnosti soubor obdržel laskavé svolení užívat jméno"Dvořákovo klavírní kvarteto" Po debutu na festivalu Pražské jaro následovala četní významná česká i zahraniční pódia.