Sdružení pro obnovu varhan v kostele Nejsv. Trojice v Dobříši

Benefiční koncert Příbramské filharmonie na Zámku Dobříš 12.6.2015

Příjemné chvíle s hudbou byly doplněny převzetím certifikátu na 50.000 Kč věnovaných panem Ing. Jerome Colloredo Mansfeldem na podporu spolku. Děkujeme!

Benefiční koncert 12.6.2015  pořádaný  Sdružením pro obnovu varhan v kostele Nejsvětější Trojice a Správou zámku Dobříš splnil veškerá očekávání.  Předseda spolku  Sdružení pro obnovu varhan p. Ivo Kylar převzal z rukou   zástupkyně ředitele zámku paní  Renaty Sémové certifikát  ve výši 50.000 Kč, věnovaných  panem Ing. Jerome Colloredo Mansfeldem  na podporu spolku.  Potom Příbramská filharmonie a Pražští pěvci  pod vedením Stanislava Mistra  zpříjemnili krásný večer  skladbami od G.F.Händela, A.Vivaldiho, C.Monteverdiho. Madrigaly od současného skladatele Stanislava Jelínka  v druhé části koncertu a části mše od francouzského skladatele Poulence byly pohlazením pro milovníky  vokální hudby. Romantické Dvořákovo Rondo pro violoncello a orchestr přednesené Vojtěchem Šindelářem nás přesvědčilo o velikém talentu tohoto mladého hráče.  Zdařile zahraná Tarantella, skladba od Saint Saënse pro  klarinet a příčnou flétnu  potvrdila  dobrou techniku  a kvalitu přednesu bratří Ježků z  Příbramské filharmonie. Odpovědí na dlouhotrvající závěrečný  potlesk auditoria po Händlově  slavném Halelujah  byl přídavek části Benedictus  z Korunovační mše in C od  Mozarta.

Poděkování patří všem posluchačům, kteří zaplnili Zrcadlový sál zámku  a svým příspěvkem vybraného dobrovolného vstupného  ve výši  šestnácti tisíc korun  veřejnou sbírku podpořili.

Fotogalerie