Sdružení pro obnovu varhan v kostele Nejsv. Trojice v Dobříši

Benefiční koncert " TAJEMSTVÍ KORÁLKŮ Z KLOKOČÍ"

Zveme Vás na 5. benefiční koncert na podporu projektu obnovy dobříšských varhan, pořádaný v neděli 15. září 2019 od 19.00 hodin v kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši. Na koncertu zazní šest Růžencových sonát od Heinricha Ignaze Bibera v podání houslistky Lucie Sedlákové Hůlové s doprovodem Jaroslava Tůmy na varhanní pozitiv. Mezi jednotlivé sonáty vloží Jaroslav Tůma skladby od Václava Adama Michny, Johana Sebastiana Bacha a skladby ze své tvorby.

Heinrich Ignaz Franz Biber (1644-1704) Růžencová sonáta č.1 d moll " Zvěstování"

H. I. F. Biber                                                   Růžencová sonata č.2 A dur " Marie navštěvuje Alžbětu"

Adam Václa Michna (1600 - 1676)            Lidská křaplavost a anjelská líbeznost při muzice na svatou Trojici

Jaroslav Tůma (1956)                                 Lidská křaplavost a anjelská líbeznost při muzice na svatou Trojici - Variace I-III

H.I.F. Biber                                                     Růžencová sonáta č.4 d moll "Obětování Páně"

A.V. Michna                                                     Matky Boží slavná Nadání

J. Tůma                                                           Matka Boží slavna Nadání - Perpetum mobile

H. I. F. Biber                                                    Růžencová sonáta č.9 a moll " Ježíš nese svůj kříž"

H. I. F. Biber                                                    Růžencová sonáta č.10 g moll "Ukřižování"

Johan Sebastian Bach (1685-1750)         Fantazie a fuga a moll BWV 904

H. I. F. Biber                                                    Růžencová sonáta č.14 D dur " Nanabevzetí Panny Marie"