Sdružení pro obnovu varhan v kostele Nejsv. Trojice v Dobříši

Cena města Dobříše 2016

V sobotu 17. září 2016 převzal z rukou starosty Mgr. Stanislava Vacka Cenu města Dobříše P. Stanislaw Góra, náš bývalý farář, který na Dobříši působil v letech 1998 – 2007, a současný prezident Arcidiecézní charity.

Ještě téhož večera, a to obratem po převzetí, předal finanční část ocenění ve výši 10.000 korun jako finanční dar na obnovu varhan v kostele Nejsvětější Trojice do rukou současného faráře ŘK farnosti, P. Karlu Satoriovi.

Sdružení pro obnovu dobříšských varhan  spolu s celou  farností  si velice váží  přátelského přístupu, vstřícnosti  a duchovní podpory  P.Stanislawa Góry  a současně  děkuje  touto formou  za finanční dar.