Sdružení pro obnovu varhan v kostele Nejsv. Trojice v Dobříši

Colloredo-Mannsfeld spol. s  r. o.

Vás zvou na benefiční koncert, pořádaný dne 12. června 2015 od 18.00 hodin v Zrcadlovém sále zámku Dobříš.

V podání Příbramské filharmonie, Smíšeného komorního sboru „Pražští pěvci“ a sólistů pod vedením dirigenta Stanislava Mistra zazní skladby od

C. Monteverdiho, A. Vivaldiho, G. F. Händela, F. Poulence, A. Dvořáka, C. Saint-Saënse a S. Jelínka.

Veřejná sbírka pro obnovu varhan - vstupné dobrovolné.