Sdružení pro obnovu varhan v kostele Nejsv. Trojice v Dobříši

Informace o květinovém dnu v Zámku Dobříš dne 16.5.2015

V rámci akce byla instalace květin spojená se svatební tématikou rozšířena i do kostela Nejsv. Trojice v Dobříši a konaly se i doprovodné koncerty. Děkujeme všem zúčastněným i návštěvníkům!

Dne 16. 5. 2015 proběhl na Zámku Dobříš Květinový den pořádaný floristkou Martinou Krátkou majitelkou květinářství Letizia.  Po vzájemné dohodě se Sdružením pro obnovu varhan byla  instalace květin spojená se svatební tématikou rozšířena i do kostela Nejsv. Trojice v Dobříši. Byla vytvořena květinová kreace symbolizující muže a ženu ve svatební den. 

Hudební doprovod tohoto dne ve farním  kostele  zajistili  žáci a učitelé Základní umělecké školy v Dobříši pod vedením p. Mgr. Voděry a p. Kafky. Chrámem zazněly tóny skladeb od J.S.Bacha, Haydna, Korsakova, Kabalevského a dalších včetně Lenonovy skladby Yestrday v podání žáků  Štěpána Böhma, Alexandra Řehulky, Matěje Šimka na kávesy, Matyáše Guttenberga a Karla Nováka na akordeon. Na příčnou flétnu hrála Sylva Coufalová,  na housle  Sam Hejzlar a T.Chmelová.

V další části koncertu zazněly z kruchty kostela svatební písně v interpretaci Johanky Böhmové, za varhaního  doprovodu Slavomíra Vtípila.

Závěrem dopoledního hudebního zastavení zazpíval Chrámový pěvecký sbor pod vedením Petry Šimkové skladby od renesančních  autorů Adama Michny z Otradovic, Thomase Tallis, Orlando di Lassa. Canticorum lubilio z oratoria Mesiáš od barokního skladatele G.F.Händela a současnou církevní hudbu představili skladbou Ubo caritas od skladatele  žijícím ve 20.století Maurice Duruflé.

Kostel byl zpřístupněn pro návštěvníky Květinového dne, kteří obdivovali vazbu vystavených květin. Závěrem dne byl od 16.00 hodin proveden varhanní koncert dobříšským  varhaníkem p.Vtípilem.