Sdružení pro obnovu varhan v kostele Nejsv. Trojice v Dobříši

Májové oslavy 2016

Díky podpoře města Dobříše a Kulturního střediska mohlo Sdružení pro obnovu dobříšských varhan během oslav propagovat svůj projekt ve stánku umístěném na Mírovém náměstí. Při této příležitosti jsme oslovovali návštěvníky oslav, zvali je na koncerty a seznamovali je s naším projektem. Během toho krásného dne věnovali dárci do kasičky veřejné sbírky částku ve výši 8 861 Kč.

Do celodenního programu májových oslav na hlavním podiu bylo zařazeno i půlhodinové vystoupení folkové skupiny Bizarre Band, které vystoupilo benefičně na podporu našeho projektu. 

Fotogalerie