Sdružení pro obnovu varhan v kostele Nejsv. Trojice v Dobříši

O Vánocích se rozezní nové varhany