Sdružení pro obnovu varhan v kostele Nejsv. Trojice v Dobříši

Piccolo coro & Piccola orchestra

V rámci cyklu Dobříšské večery hudby Vás zveme 25. září od 19.00 do kostela Nejsvětější Trojice v Dobříši na koncert Komorního smíšeného sboru a smyčcového orchestru Piccolo coro & Piccola orchestra pod vedením dirigenta Marka Valáška.

Na programu uslyšíte :

G. F. Händel - Ouvertura k oratoriu MESIÁŠ

A. Vivaldi - KONCERT č. 8 a moll pro dvoje housle a smyčce

C. Monteverdi  -  CANTATE DOMINO

J. Rheinberger - MESSE in Es dur - Kyrie

E. Elgar - SERENÁDA pro smyčcový orchestr

E. Whitacre - LUX AURUMQUE

T. Albinoni - KONCERT pro hoboj, smyčce a basso continuo d moll

J. S. Bach - Chorál JESUS BLEIBET MEINE FREUDE

G. F. Händel ALLELUJA z oratoria MESIÁŠ

Koncert pořádá Římskokatolická farnost v Dobříši. Vstupné 200,- Kč. Děti a studenti vstup volný.

Předprodej vstupenek v Informačním středisku Dobříš, Mírové náměstí 103 a půl hodiny před koncertem v kostele.