Sdružení pro obnovu varhan v kostele Nejsv. Trojice v Dobříši

Plánovaná oprava kruchty

V červnu tohoto roku byl zastupitelstvem města Dobříše odsouhlasen finanční dar ve výši 100 tisíc korun na opravu kruchty ve farním kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši. Oprava kruchty je plánována v souvislosti se stavbou nového nástroje, vestavěného do původní varhanní skříně z dílny Josefa Vanického o váze 1.9 tuny na podzim tohoto roku. Dojde k výměně poškozených podlahových prken a nosných trámů, zkontroluje se statika.

Z důvodu opravy podlahy je nutné uvolnit prostor kůru a proto bylo provedeno snesení prozatímních varhan z kruchty dolů do zádní čísti kostela, kde varhany zhotovené Karlem Eisenhutem budou nadále sloužit pro doprovod bohoslužeb. Nástroj byl rozebrán na jednotlivé díly, které byly sneseny po schodech a spouštěny po lanech. Práce na rozebrání varhan proběhla v pátek 11. srpna a v sobotu 12. srpna byly varhany opět složeny a naladěny panem varhanářem Václavem Válou a ve večerních hodinách předány k dalšímu užívání.
Do konce srpna dojde ještě k rozebrání a sejmutí původní skříně varhan a její deponování do doby zahájení prací na novém nástroji.