Sdružení pro obnovu varhan v kostele Nejsv. Trojice v Dobříši

Přání

Požehnané vánoční svátky a vše dobré do nastávajícího roku 2021 přeje všem dárcům a příznivcům "Sdružení pro obnovu varhan v kostele Nejsv. Trojice v Dobříši"