Sdružení pro obnovu varhan v kostele Nejsv. Trojice v Dobříši

Soutěž o divokou kartu

Vážení přátelé, na poslední chvíli byl náš projekt přihlášen do soutěže o divokou kartu v rámci programu ČSOB pomáhá regionům. Obracím se na vás s prosbou o vaší podporu, která v tuto chvíli spočívá v kliknutí na náš projekt a případném přeposlání informace vaším přátelům. Snažíme se ještě o získání scházejících cca 450 tisíc korun pro uzavření veřejné sbírky na nové varhany, které budou zhotoveny koncem září firmou Kánský Brachtl. Za Vaši podporu děkujeme.

Za Sdružení pro obnovu varhan,

Ivo Kylar
předseda spolku