Sdružení pro obnovu varhan v kostele Nejsv. Trojice v Dobříši

Sport a kultura nás spojuje!

V neděli 18. září 2016 se do sportovní haly v Dobříši vrátila starořecká olympijská myšlenka harmonie těla a ducha – kalokagathia. Mladí florbalisté všech věkových kategorií během dne předváděli své umění v přátelských utkáních na podporu projektu obnovy dobříšských varhan.

V zápasech s hostujícím oddílem Sport Eden Beroun zvítězili naši florbalisté TJ Sokol Dobříš Elévové 11 : 1. Družstvo Dorost Dobříš porazilo družstvo Berouna  9 : 3. Jednotlivé zápasy byly proloženy vystoupeními cvičenek Aerobic Studio Orel Dobříš.

Sdružení pro obnovu dobříšských varhan děkuje všem florbalistům, cvičenkám a divákům za podporu. Poděkování patří i organizátorům soutěže Mgr. Cibochovi  a Ing. Havlíčkové za uspořádání této ušlechtilé akce. Na dobrovolném vstupném bylo vybráno 5008 Kč, které byly připsány na transparentní účet pro dobříšské varhany.

Stav účtu je k 20.září 2016 478.000 Kč.

Fotogalerie