Sdružení pro obnovu varhan v kostele Nejsv. Trojice v Dobříši

VISYO - Vinohradský symfonický orchestr

"Pražské jaro" na Dobříši ! 15.5.2022 od 19.00 zveme všechny milovníky krásné hudby do Zrcadlového sálu dobříšského zámku na koncert Vinohradského symfonického orchestru. Na programu zazní druhá symfonická báseň z cyklu Má vlast – Vltava od Bedřicha Smetany, řídí Matěj Voda a Symfonie č. 8 , G-dur od Antonína Dvořáka, kterou diriguje Viktor Hruška . Vinohradský symfonický orchestr (VISYO) začal úspěšně působit na hudební scéně v roce 2009. Repertoár VISYO zahrnuje díla klasické hudby všech období od baroka po skladby soudobých autorů. Hlavní náplň však tvoří symfonická díla klasicistních a romantických skladatelů a sólové koncerty s doprovodem orchestru. Členy VISYO jsou zejména mladí hudebníci, a to jak amatéři, tak i absolventi a studenti konzervatoří. Díky tomuto složení orchestr dosahuje výsledků téměř profesionální úrovně hry, která je velmi pozitivně hodnocena laickou i odbornou veřejností. Vstupné 250,- Kč. Předprodej vstupenek od 2.5. v Informačním středisku Dobříš na Mírovém náměstí 103, příp. půl hodiny před zahájením koncertu na zámku.