Sdružení pro obnovu varhan v kostele Nejsv. Trojice v Dobříši

Sdružení pro obnovu varhan zahajuje svoji činnost

Za účelem zajišťování finančních prostředků pro obnovu varhan byl ustavující schůzí 15. 3. 2015 založen spolek “Sdružení pro obnovu varhan v kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši“ a dne 10. 4. 2015 zaregistrován Městským soudem v Praze. Adresa sídla spolku je Dobříš, Na Nábřeží 1650, IČO 03977447.

Spolek má ve stanovách v čl. 2 uvedeno, že jeho účelem je zajistit finanční prostředky pro obnovu varhan a přispívat ke zlepšení kulturního a společenského života. Realizace tohoto bodu stanov spočívá v organizování benefičních koncertů, kulturních akcí s pořádáním veřejných sbírek, získávání sponzorů, případně grantů a příspěvků z fondů města či kraje. Kromě zajišťování finančních prostředků se bude spolek podílet na koordinaci přípravy projektu varhan.

U Komerční banky byl založen transparentní účet 115-99660227/0100 na veřejnou sbírku pro obnovu varhan. Veřejná sbírka byla oznámena Krajskému úřadu Středočeského kraje a doručením osvědčení z 27. 4. 2015 byl dán souhlas k jejímu zahájení. Členství spolku je otevřené pro všechny přátele hudby a podporovatele starší osmnácti let.  Informace o činnosti spolku budou zveřejňovány na webových stránkách www.varhanydobris.cz.                 

Ivo Kylar