Sdružení pro obnovu varhan v kostele Nejsv. Trojice v Dobříši

Kontakty

Sdružení pro obnovu varhan v kostele Nejsv. Trojice v Dobříši

Název spolku:
Sdružení pro obnovu varhan v kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši, z. s. (dále jen spolek)
zkratka: Sdružení pro obnovu dobříšských varhan, z. s.

Sídlo spolku:
Na Nábřeží 1650, 263 01 Dobříš

IČO: 03977447
transparentní účet na obnovu varhan: 115-99660227/0100
odkaz na výpis z rejstříku firem

Předseda: Ivo Kylar
email: info@varhanydobris.cz

Na mapě: