Sdružení pro obnovu varhan v kostele Nejsv. Trojice v Dobříši

NA VARHANY SCHÁZÍ

Stav ke dni 31.7.2021 ............................................................................................................. .........................................Cena nových varhan 4 300 000,- Kč........................................... ..........................................Vybráno ....................4 033 948,- Kč........................................... ..........................................Schází .........................266 052- Kč..........................................

Z veřejné sbírky byly uhrazeny faktury dodavatelské firmě Kánský Brachtl ve výši 1 522 277 Kč za  provedené práce na varhanách v roce 2019.

S ohledem na zaslané dary v průběhu měsíce srpna 2021 bude veřejná sbírka na transparentní účet  115-99660227/0100  ukonrčena k datu 30.9.2021.

Po úhradě uznatelných nákladů na obnovu varhan, budou případné finanční přebytky použity se souhlasem Kraského úřadu na socální program v regionu.

K 31. srpnu 2021 bude ukončena podpora formou adopce píšťal,  zasíláním daru na Darujeme.cz,  eshopu GIVT. cz. a zasíláním jednorázových a trvalých SMS.

 

Děkujeme všem dárcům za podporu projektu obnovy varhan v kostele Nejsvětějhší Trojice v Dobříši.