Sdružení pro obnovu varhan v kostele Nejsv. Trojice v Dobříši

Založení spolku

Za účelem zajišťování finančních prostředků byl ustavující schůzí 15. 3. 2015 založen spolek “Sdružení pro obnovu varhan v kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši“ a dne 10. 4. 2015 zaregistrován Městským soudem v Praze.

Adresa sídla spolku je Dobříš, Na Nábřeží 1650, IČO 03977447. Rada spolku je tříčlenná – předseda Ivo Kylar, členové Mgr. Jan Lachman a Květoslav Vtípil. Kontrolní komisi zastupují Mgr. Stanislav Vacek, Mgr. Jan Voděra a Mgr. Petra Šimková. Spolek má ve stanovách v čl. 2 uvedeno, že jeho účelem je zajistit finanční prostředky pro obnovu varhan a přispívat ke zlepšení kulturního a společenského života. Realizace tohoto bodu stanov spočívá v organizování benefičních koncertů, kulturních akcí s pořádáním veřejných sbírek, získávání sponzorů, případně grantů a příspěvků z fondů města či kraje. Kromě zajišťování finančních prostředků se bude spolek podílet na koordinaci přípravy projektu varhan.

Varhany neslouží jen k doprovodu bohoslužeb, ale používají se při svatbách, pohřbech a koncertech. Dobříš je městem se značným kulturním životem, ale pro kvalitní interpretaci varhanní hudby není vyhovující nástroj a ani jiný prostor. Obnova varhan umožní obyvatelům tohoto města poznat krásu varhanní hudby. Spolupráce Sdružení pro obnovu varhan v kostele Nejsvětější Trojice a dobříšské farnosti se Základní uměleckou školou v Dobříši dává naději na možnost výuky hry na tento královský nástroj.
Bude to práce na roky a přispěje ke snaze dělat něco společně s lidmi, kteří mají zájem spolupracovat na věcech s duchovním a kulturním přesahem pro budoucnost.

účet pro zajišťování činnosti spolku: 115-99690207/0100

Zpracoval: Ivo Kylar