Sdružení pro obnovu varhan v kostele Nejsv. Trojice v Dobříši

Transparentní účet

Veřejná sbírka prodloužena do konce roku 2021.