Sdružení pro obnovu varhan v kostele Nejsv. Trojice v Dobříši

Transparentní účet

S ohledem na zaslané dary v průběhu měsíce srpna 2021 bude veřejná sbírka na transparentní účet 115-99660227/0100 ukonrčena k datu 30.9.2021.