Sdružení pro obnovu varhan v kostele Nejsv. Trojice v Dobříši

Varhanářská dílna Kánský-Brachtl

Dispozice varhan

I. manuál                                                       II. manuál                                                 Pedál

Principal 8´                                                    Bourdon 8´                                              Subbass 16´

Gemshorn 8´                                                  Salicional 8´                                             Octavbas 8´

Hohflaut 8´                                                     Fugara 4´     

Octav 4´                                                           Rohr Flauta 4´

Spitzflaut 4´                                                     Cornet 3x 2 2/3 + ´2´ + 1 3/5

Quint 2 2/3´

Superoctava 2´

Mixtura 4x

Spojky I/P, II/P, II/I