Sdružení pro obnovu varhan v kostele Nejsv. Trojice v Dobříši

Výběr dodavatele varhan

Protokol z výběrového řízení

Sdružení pro obnovu varhan v kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši, z.s., ve spolupráci a s pověřením Římskokatolické farnosti Dobříš vyzvalo písemně (elektronickou poštou) možné dodavatele k podání nabídky v zakázce " Obnova varhan v kostele Nejsv.Trojice v Dobříši.

Předmětem nabídky a plněním zakázky je dodávka a instalace nového varhanního stroje do staré skříně v kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši dle " Konceptu projektu nových varha do kostela Nejsvětější Trojice v Dobříši" ze dne 19. listopadu 2015 zpracovaného Štěpánem Svobodou, diecézním organologem.